Số Mặt Phẳng Đối Xứng Của Hình Bát Diện Đều - Tặng 100k Tân Thủ